Micro YS 95 chính hãng
Mã: B 398
Giá buôn sỉ: 555.000 đ

Micro YS 95 chính hãng
âm to, âm thanh chuẩn, vang
Kết nối đa năng
Bảo hành 1 năm (1 đổi 1)

Micro ys 92 chính hãng
Mã: B 397
Giá buôn sỉ: 537.000 đ

Micro ys 92 chính hãng
âm to, âm thanh chuẩn, vang
Kết nối đa năng
Bảo hành 1 năm (1 đổi 1)

Micro ys91 chính hãng
Mã: B 391
Giá buôn sỉ: 345.000 đ

Micro ys91 chính hãng
Âm thanh to, êm, kết nối đa năng
Bảo hành 1 năm (1 đổi 1)

Micro SD16 chính hãng
Mã: B 215
Giá buôn sỉ: 220.000 đ

Micro SD16

Micro ys90 chính hãng
Mã: B 183
Giá buôn sỉ: 340.000 đ

Micro ys90 chính hãng
Micro karaoke kết nối đa năng
Bảo hành 1 năm (1 đổi 1)

Micro SD10 chính hãng
Mã: B57
Giá buôn sỉ: 269.000 đ

Micro SD10

Micro sd08 chính hãng
Mã: B 56
Giá buôn sỉ: 216.000 đ

Micro sd08 cty

Micro YS11 chính hãng
Mã: B 54
Giá buôn sỉ: 340.000 đ

Micro YS11 công ty
1 Đổi 1 trong 1 năm