Dây sạc sendem M1P

Dây sạc sendem M1P

Giá sỉ

13.800 đ

Dây sạc sendem M1A

Dây sạc sendem M1A

Giá sỉ

11.500 đ

Dây sạc sendem M3

Dây sạc sendem M3

Giá sỉ

22.000 đ

Dây sạc sendem M4

Dây sạc sendem M4

Giá sỉ

24.000 đ

Dây iphone M11s

Dây iphone M11s

Giá sỉ

45.000 đ

Dây sendem M11s

Dây sendem M11s

Giá sỉ

43.000 đ

Dây tự ngắt đầy pin

Dây tự ngắt đầy pin

Giá sỉ

69.000 đ

Dây iphone casim ac35

Dây iphone casim ac35

Giá sỉ

20.000 đ

Dây sạc casim ac35

Dây sạc casim ac35

Giá sỉ

20.000 đ

Dây iphone casim AC 30

Dây iphone casim AC 30

Giá sỉ

50.000 đ

Dây sạc casim AC 30

Dây sạc casim AC 30

Giá sỉ

48.000 đ

Dây vooc 5A iphone

Dây vooc 5A iphone

Giá sỉ

41.000 đ

Dây sạc VOOC 5A

Dây sạc VOOC 5A

Giá sỉ

40.000 đ

Dây 3in1 sạc nhanh

Dây 3in1 sạc nhanh

Giá sỉ

73.000 đ

Dây sạc pinzy 25cm

Dây sạc pinzy 25cm

Giá sỉ

23.000 đ

Dây mét iphone, typec

Dây mét iphone, typec

Giá sỉ

15.800 đ

Dây sạc 3 mét

Dây sạc 3 mét

Giá sỉ

14.800 đ

Dây vải dù xịn

Dây vải dù xịn

Giá sỉ

28.000 đ

Dây sạc tự ngắt

Dây sạc tự ngắt

Giá sỉ

78.000 đ

Dây sạc báo đầy pin

Dây sạc báo đầy pin

Giá sỉ

65.000 đ

Dây sạc x2 ios

Dây sạc x2 ios

Giá sỉ

26.000 đ

Dây sack x2 micro

Dây sack x2 micro

Giá sỉ

25.000 đ

Dây nam châm xịn

Dây nam châm xịn

Giá sỉ

35.000 đ

Dây sạc 3in1 wk091

Dây sạc 3in1 wk091

Giá sỉ

46.000 đ

Cáp dù ios, micro

Cáp dù ios, micro

Giá sỉ

12.000 đ

Dây 2m sạc nhanh 5A

Dây 2m sạc nhanh 5A

Giá sỉ

45.000 đ

Dây ip7,8,11,12 Quality

Dây ip7,8,11,12 Quality

Giá sỉ

48.000 đ

Sạc ip6,7,8,9,11,12

Sạc ip6,7,8,9,11,12

Giá sỉ

12.000 đ

Dây iphone 7 AAA

Dây iphone 7 AAA

Giá sỉ

12.000 đ

Dây sạc 3in1

Dây sạc 3in1

Giá sỉ

20.000 đ

Dây sạc js51

Dây sạc js51

Giá sỉ

29.000 đ

Dây x1 samsung

Dây x1 samsung

Giá sỉ

17.000 đ

Dây x1 iphone

Dây x1 iphone

Giá sỉ

18.000 đ

Củ sạc nhanh 18w

Củ sạc nhanh 18w

Giá sỉ

78.000 đ

Bộ sendem OG01 Micro

Bộ sendem OG01 Micro

Giá sỉ

66.000 đ

Bộ sạc iphone 2.4A

Bộ sạc iphone 2.4A

Giá sỉ

68.000 đ

Củ OG01 3 Cổng sạc

Củ OG01 3 Cổng sạc

Giá sỉ

53.000 đ

Bộ sạc casim T501

Bộ sạc casim T501

Giá sỉ

75.000 đ

Bộ sạc casim T203

Bộ sạc casim T203

Giá sỉ

66.000 đ

Củ sạc casim 18w

Củ sạc casim 18w

Giá sỉ

66.000 đ

B 131-1

Củ sạc 3 cổng usb

Củ sạc 3 cổng usb

Giá sỉ

19.000 đ

Bộ sạc R15 xịn

Bộ sạc R15 xịn

Giá sỉ

76.000 đ

Củ sạc ô tô sendem

Củ sạc ô tô sendem

Giá sỉ

46.000 đ

Củ S1 IP7,7+ Zin

Củ S1 IP7,7+ Zin

Giá sỉ

39.000 đ

Củ sạc A21 chuẩn

Củ sạc A21 chuẩn

Giá sỉ

25.000 đ

Củ 1A Chấm xanh

Củ 1A Chấm xanh

Giá sỉ

7.000 đ

Củ sạc táo

Củ sạc táo

Giá sỉ

20.000 đ

Củ sạc 2A

Củ sạc 2A

Giá sỉ

22.000 đ

Củ sạc 1A

Củ sạc 1A

Giá sỉ

16.000 đ

Bộ sạc 3in1 chính hãng

Bộ sạc 3in1 chính hãng

Giá sỉ

123.000 đ

Bộ sạc oppo R15 xịn

Bộ sạc oppo R15 xịn

Giá sỉ

78.000 đ

Bộ sạc oppo 4A

Bộ sạc oppo 4A

Giá sỉ

32.000 đ

Bộ sạc oppo 2A

Bộ sạc oppo 2A

Giá sỉ

26.000 đ

Hammer chính hãng

Hammer chính hãng

Giá sỉ

14.000 đ

Bộ sạc V3 cty

Bộ sạc V3 cty

Giá sỉ

14.000 đ

Bộ 3in1 chính hãng

Bộ 3in1 chính hãng

Giá sỉ

125.000 đ

Tai sendem U206

Tai sendem U206

Giá sỉ

50.000 đ

Tai sendem V11

Tai sendem V11

Giá sỉ

46.000 đ

Tai bluetooth D1

Tai bluetooth D1

Giá sỉ

83.000 đ

Tai nghe mr17

Tai nghe mr17

Giá sỉ

40.000 đ

Tai nghe mr5

Tai nghe mr5

Giá sỉ

58.000 đ

Tai nghe mr1

Tai nghe mr1

Giá sỉ

48.000 đ

Tai nghe iphone

Tai nghe iphone

Giá sỉ

18.000 đ

Tai nghe iphone 7

Tai nghe iphone 7

Giá sỉ

45.000 đ

Tai  XB450

Tai XB450

Giá sỉ

65.000 đ

Tai nghe i12-tws

Tai nghe i12-tws

Giá sỉ

86.000 đ

Tai nghe i9s-TWS

Tai nghe i9s-TWS

Giá sỉ

86.000 đ

Tai xiaomi piston

Tai xiaomi piston

Giá sỉ

33.000 đ

Dây chuyển tai nghe

Dây chuyển tai nghe

Giá sỉ

38.000 đ

Dây chuyên 2in1

Dây chuyên 2in1

Giá sỉ

65.000 đ

ốp vân hình 3D

ốp vân hình 3D

Giá sỉ

15.000 đ

Ốp da  hình

Ốp da hình

Giá sỉ

17.000 đ

ốp da platnum

ốp da platnum

Giá sỉ

14.000 đ

Ốp lưng da mềm remax

Ốp lưng da mềm remax

Giá sỉ

14.000 đ

ốp lưng da VL

ốp lưng da VL

Giá sỉ

14.000 đ

Ốp Silicon xịn

Ốp Silicon xịn

Giá sỉ

6.300 đ

Micro YS 95 chính hãng

Micro YS 95 chính hãng

Giá sỉ

555.000 đ

Micro ys 92 chính hãng

Micro ys 92 chính hãng

Giá sỉ

537.000 đ

Micro ys91 chính hãng

Micro ys91 chính hãng

Giá sỉ

345.000 đ

Micro SD16 chính hãng

Micro SD16 chính hãng

Giá sỉ

220.000 đ

Micro ys90 chính hãng

Micro ys90 chính hãng

Giá sỉ

340.000 đ

Micro SD10 chính hãng

Micro SD10 chính hãng

Giá sỉ

269.000 đ

Micro sd08 chính hãng

Micro sd08 chính hãng

Giá sỉ

216.000 đ

Micro YS11 chính hãng

Micro YS11 chính hãng

Giá sỉ

340.000 đ

Loa bluetooth bos-02

Loa bluetooth bos-02

Giá sỉ

144.000 đ

Loa bluetooth S2025 Cty

Loa bluetooth S2025 Cty

Giá sỉ

256.000 đ

Loa bluetooth KM S2

Loa bluetooth KM S2

Giá sỉ

298.000 đ

Loa JBL K4+

Loa JBL K4+

Giá sỉ

345.000 đ

Loa bluetooth K23

Loa bluetooth K23

Giá sỉ

175.000 đ

Loa JBL1+

Loa JBL1+

Giá sỉ

80.000 đ

Loa JBL N20

Loa JBL N20

Giá sỉ

128.000 đ

Loa bluetooth S815

Loa bluetooth S815

Giá sỉ

218.000 đ

Loa bluetooth micro

Loa bluetooth micro

Giá sỉ

89.000 đ

Loa bluetooth S2025

Loa bluetooth S2025

Giá sỉ

235.000 đ

Loa Vestel V51s

Loa Vestel V51s

Giá sỉ

115.000 đ

Bluetooth T2306A

Bluetooth T2306A

Giá sỉ

80.000 đ

Loa bluetooth HQ3

Loa bluetooth HQ3

Giá sỉ

169.000 đ

Loa bluetooth A10

Loa bluetooth A10

Giá sỉ

50.000 đ

Loa bluetooth S9

Loa bluetooth S9

Giá sỉ

40.000 đ

usb bluetooth HJX 001

usb bluetooth HJX 001

Giá sỉ

34.000 đ

Đỡ điện thoại ô tô

Đỡ điện thoại ô tô

Giá sỉ

39.000 đ

Đỡ điện thoại ôtô

Đỡ điện thoại ôtô

Giá sỉ

30.000 đ

Bộ đỡ livestream

Bộ đỡ livestream

Giá sỉ

189.000 đ

Dây AV1-2

Dây AV1-2

Giá sỉ

7.200 đ

USB bluetooth

USB bluetooth

Giá sỉ

24.000 đ

Dây cuốn sạc

Dây cuốn sạc

Giá sỉ

1.100 đ

Túi chống nước

Túi chống nước

Giá sỉ

7.500 đ

Đèn led usb

Đèn led usb

Giá sỉ

6.900 đ

usb kingston chuẩn

usb kingston chuẩn

Giá sỉ

Giá sỉ: Đăng nhập

B 23

Thẻ Sandisk có vỉ

Thẻ Sandisk có vỉ

Giá sỉ

Giá sỉ: Đăng nhập

B 21

Thẻ nhớ chuẩn, xịn

Thẻ nhớ chuẩn, xịn

Giá sỉ

Giá sỉ: Đăng nhập

B 20

Dây sạc sendem M15

Dây sạc sendem M15

Giá sỉ

25.000 đ

Dây sendem M22

Dây sendem M22

Giá sỉ

58.000 đ

Dây sạc siêu tốc VOOC

Dây sạc siêu tốc VOOC

Giá sỉ

49.000 đ

Củ sạc nhanh 4.0

Củ sạc nhanh 4.0

Giá sỉ

139.000 đ

Củ sạc nhanh 3.0

Củ sạc nhanh 3.0

Giá sỉ

75.000 đ

 

GIỎ HÀNG SỈ CỦA BẠN

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁN PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI    gọi zalo pkdt    chat-messeger facebookChat online
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây